Uterus Bicornis

Uterusun iki boynuzlu olması anlamında birterimdir. Uterusun üst kısmının çökük olması nedeniyle her iki uçkısımlarının beligin hal alması sonucu ortaya çıkan görünümdür.

Yorum Yaz